اخذ پذیرش ، چاپ مقاله ، چاپ مقاله خیلی سریع پزشکی پرستاری رادیولوژِی پیراپزشکی شیمی بیوشیمی میکروبیولوژی پاتولوژِی دندان پزشکی داروسازی + ترجمه تخصصی

  • 0

اخذ پذیرش ، چاپ مقاله ، چاپ مقاله خیلی سریع پزشکی پرستاری رادیولوژِی پیراپزشکی شیمی بیوشیمی میکروبیولوژی پاتولوژِی دندان پزشکی داروسازی + ترجمه تخصصی

Tags :

اخذ پذیرش ، چاپ مقاله ISI scopus  q1 q2، چاپ مقاله خیلی سریع پزشکی پرستاری رادیولوژِی پیراپزشکی شیمی بیوشیمی میکروبیولوژی پاتولوژِی دندان پزشکی داروسازی + ترجمه تخصصی

 

جهت سفارش ترجمه متون انگلیسی بفارسی و فارسی به انگلیسی با شماره تلگرام بالای سایت  بطور ۲۴ ساعته در تماس باشید .

 

ارسال لیست ژورنالها برای تمام رشته ها و مشاوره ۲۴ ساعته از طریق تلگرام : شماره تماس و تلگرام ۰۹۲۲۶۵۶۳۵۵۴